top of page

Automatizacija - budućnost Sigurnosnih operativnih centara (SOC)

Automatizacija je rastući trend za SOC-ove (eng. Security operations centers). Baš kao i nova Microsoftova tehnologija sigurnosnih zakrpa (Windows Autopatch), SOC automatizacija ima za cilj jačanje sigurnosti kompanije i smanjenje radnog opterećenja sigurnosnih inženjera i analitičara.


Manualno "hvatanje" hiljada potencijalnih prijetnji svakoga dana neefikasan je i frustrirajući posao za analitičare, a napadači to mogu lako iskoristiti.


Moderne SOC platforme mogu automatski unositi i upravljati veće količine podataka iz više izvora koristeći mašinsko učenje, podatke o prijetnjama, korelacije i pravila za analizu.


Pročitajte više o razvoju automatizacije za SOC-ove na Help Net Security

Comentários


Latest news

bottom of page