top of page

Javni oblak raste preko 20% godišnje

Predviđa se da će potrošnja krajnjih korisnika širom svijeta na javne usluge u oblaku porasti za 20,7% na ukupno 591,8 milijardi dolara u 2023., u odnosu na 490,3 milijarde dolara u 2022., prema najnovijoj prognozi Gartnera, Inc., što je više od prognoze rasta od 18,8% za 2022. .


Predviđa se da će Infrastruktura kao usluga (IaaS) doživjeti najveći rast potrošnje krajnjih korisnika u 2023. godini od 29,8%. Gartner vjeruje da će se napori da se osnovni IT sistemi i infrastruktura prebace u oblak čak i ubrzati u narednim godinama.


S druge strane, manji je rast vidljiv kod ponude platforme kao usluge (PaaS), a posebno ponude softvera kao usluge (SaaS). To je vjerovatno zato što PaaS i SaaS pokrivaju specifičnije poslovne slučajeve koji se mogu planirati konzervativnije ili čak odgoditi u turbulentnim vremenima i tokom vrtoglave inflacije.

Drugi razlog za niži rast ovih vrhunskih usluga su kadrovski izazovi, jer razvoj modernih SaaS aplikacija ili pokretanje složenih PaaS usluga zahtijevaju bolje plaćeno i kvalifikovano osoblje.


Ipak, čini se da je ključni zaključak da će svi segmenti javnog oblaka nastaviti da bilježe kontinuirani rast i da se globalni prelazak na oblak nemilosrdno nastavlja.


Comments


Latest news

bottom of page