top of page

(Ne)usklađenost web stranica državnih organa sa privacy regulativama

U nekim zemljama do 90% vladinih web stranica instalira kolačiće trećih strana bez pristanka korisnika. To se dešava čak i u zemljama sa strogim zakonima o privatnosti korisnika.


Istraživači su proučavali ponašanje vladinih web stranica i njihovu usklađenost sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka tokom pandemije COVID-19, u vrijeme kada su informacije pružane građanima putem službenih web stranica međunarodnih organizacija i vlada. Rezultati istraživanja TU Berlin, IMDEA Software, IMDEA Nttworks, TU Delft i Kiparskog tehnološkog univerziteta pokazali su da službene vladine web stranice, web stranice međunarodnih organizacija i druge web stranice koje pružaju informacije o javnom zdravlju u vezi sa COVID-19 ne prate standarde privatnosti korisnika, što je potpuni paradoks s obzirom da se mnoge od ovih vlada zalažu za implementaciju GDPR-a. Većina analiziranih web stranica zemalja G20 instalira najmanje jedan kolačić bez pristanka korisnika.


Pročitajte rezultate istraživanja na Help Net Security.

Comments


Latest news

bottom of page