top of page

Rastući rizici za globalni lanac nabavke: Izvještaj Black Hat 2022

Promjene u poslovnim modelima zbog pandemije značajno su uticale na sigurnost organizacija, a ranjivost na cyber napade raste iz godine u godinu. Rezultati Black Hat istraživanja "Suppy Chain and Cloud Security Risks are Top of Mind", koje je uključivalo anketu više od 180 iskusnih profesionalaca za cyber sigurnost, ukazuju na zabrinutost zbog napada na cloud servise, ransomware i rastućih rizika za globalni lanac nabavke.


U promjenjivom IT i poslovnom okruženju, kompanije navode ranjivost clouda ili mrežnih usluga trećih strana kao najveći izazov cyber sigurnosti. Na pitanje o prijetnjama i izazovima koji danas najviše zabrinjavaju, 39% učesnika Black Hat USA 2022 u istraživanju je navelo 'phishing' i druge oblike društvenog inženjeringa, 35% je navelo ciljane sofisticirane napade, 28% je navelo napade na mrežu njihovih dobavljača, izvođača i partnera, a 26% je navelo potencijalnu ugrozu cloud servisa.


Uprkos zabrinutosti oko napada usmjerenih na cloud servise i lanac nabavke, krađa identiteta ostaje najveća prijetnja organizacijama. Zbog toga većina stručnjaka za IT sigurnost smatra MFA i enkripciju veoma efikasnim u smanjenju rizika od cyber napada.


Saznajte više na Help Net Security.


コメント


Latest news

bottom of page