top of page

pet, 12. tra

|

Webinar

NIS2, CER, CRA - kako se snaći u šumi novih propisa o kibersigurnosti?

NIS2, CER, CRA... kako se snaći u šumi nadolazećih propisa, koji su rizici, a koje prilike za proizvođače i potrošače sigurnosnih rješenja?

Registracije su zatvorene
Vidi druge događaje
NIS2, CER, CRA - kako se snaći u šumi novih propisa o kibersigurnosti?
NIS2, CER, CRA - kako se snaći u šumi novih propisa o kibersigurnosti?

Vrijeme i mjesto

12. tra 2024. 10:00 – 11:00 CEST

Webinar

O Događaju

NIS2, CER, CRA... kako se snaći u šumi nadolazećih propisa, koji su rizici, a koje prilike za proizvođače i potrošače sigurnosnih rješenja?


Sve veći skup organizacija biti će u skoro vrijeme zahvaćem EU propisima o kibernetičoj sigurnosti. Pri tom mislimo na trenutnu implementaciju EU NIS2 i CER direktiva u nacionalna zakonodavstva. Ove 2 direktive će u narednom razdoblju zahvatiti ne samo organizacije iz kritične infrastrukture već i mnoge ponuđače usluga, npr. ponuđače upravljanih IT usluga (MSP) ili čak softvera kao usluga. No i ponuđači širokog skupa proizvoda sa digitalnim elementima uskoro mogu računati na regulatorni napor: zakon o kibernetičkoj otpornosti (CRA) u visokoj je fazi implementacije.


Dodatno, certificiranje kibersigurnosnih proizvoda, usluga i procesa postati će sastavni dio ovih incijativa: okvir EU-a za kibersigurnosnu certifikaciju i lokalne certifikacije imate će sve veći značaj u kontekstu NIS2 i CRA.


Na sjecištu svih tih regulatornih napora, pogotovo kada su ambiciozno zamišljeni, postoje rizici za preklapanje i potencijal za pretjerani administrativni teret i druge neželjene posljedice. No ukoliko se dobro izvede, postoji i mogućnost veće transparentnosti na tržištu kibersigurnosnih proizvoda i usluga: ujednačavanjem i popisivanjem standardnih funkcionalnosti, evaluacija nabave i uspredivost rješenja mogu postati jasniji. Organizacije koje koriste sigurnosna rješenja moraju već sada razmišljati u tom smjeru.


Pridružite se na webinaru sa našim ekspertima gdje će Marko Gulan (Schneider Electric), Krešimir Kristić (HEP - Hrvatska Elektroprivreda) i Robert Buljević uz Marka Djordjevića iz Techinsights.pro raspetljati nadolazeće kibersigurnosne propise.

Podijeli ovaj događaj

bottom of page