top of page

Usluge javnog oblaka rastu preko 20% godišnje

Predviđa se da će svjetska potrošnja krajnjih korisnika na javne usluge u oblaku porasti za 20,7% na ukupno 591,8 milijardi dolara u 2023., što je porast u odnosu na 490,3 milijarde dolara u 2022., prema najnovijoj prognozi tvrtke Gartner, Inc., što je više od prognoze rasta od 18,8% za 2022. .


Predviđa se da će infrastruktura kao usluga (IaaS) doživjeti najveći rast potrošnje krajnjih korisnika u 2023. od 29,8%. Gartner smatra da će se napori da se temeljni IT sustavi i infrastruktura presele u oblak čak i ubrzati u nadolazećim godinama.


S druge strane, uočljiv je manji rast za ponude platformi kao usluga (PaaS), a posebno ponude softvera kao usluge (SaaS). To je vjerojatno zato što PaaS i SaaS usluge pokrivaju specifičnije poslovne slučajeve koji se mogu planirati konzervativnije ili čak odgoditi u turbulentnim vremenima i tijekom snažne inflacije.

Još jedan uzrok manjeg rasta ovih high-end usluga su izazovi vezani za osoblje, budući da je za razvoj modernih SaaS aplikacija ili pokretanje složenih PaaS usluga potrebno više plaćeno i kvalificirano osoblje.


Unatoč tome, čini se da je ključni zaključak da će svi segmenti javnog oblaka i dalje bilježiti kontinuirani rast i da se globalni prelazak na oblak nemilosrdno nastavlja.


Comments


Latest news

bottom of page