top of page

Rastući rizici za globalni lanac opskrbe: Black Hat 2022 izvješće

Promjene poslovnih modela uslijed pandemije značajno su utjecale na sigurnost organizacija pri čemu se ranjivost na kibernetičke napade iz godine u godinu sve više povećava. Rezultati Black Hat istraživanja „Suppy Chain and Cloud Security Risks Are Top of Mind“ koje je uključivalo anketiranje više od 180 iskusnih stručnjaka za kibernetičku sigurnost ukazuju na zabrinutost zbog napada na cloud servise, ransomware i rastućih rizika za globalni lanac opskrbe.


U promjenjivom IT i poslovnom okruženju kao najveći izazov kibernetičke sigurnosti kompanije navode ranjivost clouda ili mrežnih usluga trećih strana. Na pitanje o prijetnjama i izazovima koji danas najviše zabrinjavaju, 39% sudionika Black Hat USA 2022 u anketi je navelo 'phishing' i druge oblike društvenog inženjeringa, 35% je navelo ciljane sofisticirane napade, 28% je navelo napade na mrežu njihovih dobavljača, izvođača i partnera, a 26% je navelo potencijalnu ugrozu cloud servisa.


Unatoč zabrinutosti oko napada usmjerenih na usluge u oblaku i lanac opskrbe, krađa identiteta ostaje najveća prijetnja organizacijama. Zato većina stručnjaka za sigurnost smatra MFA i enkripciju vrlo učinkovitima u minimiziranju rizika od kibernetičkih napada.


Saznajte više na Help Net Security.


Comments


Latest news

bottom of page