top of page

Zaštitite svoje API-je od napada i zloupotrebe podataka

Korištenje API-ja kao javnih web servisa je u stalnom porastu, a samim time sve su veće i prijetnje. Sigurnost API-ja zahtijeva implementaciju strategija i procedura koje mogu pomoći u ublažavanju sigurnosnih prijetnji API-ja.


Prema Gartneru, do 2022. zlouporabe API-ja postati će dominantan vektor napada kod eksfiltracije i krađe podataka u poduzećima. Osim toga, do 2023. više od 50% B2B transakcija odvijati će se putem real-time API-ja, u odnosu na tradicionalne puteve.


Hakeri koriste alate i imaju sofisticirane metode za provaljivanje u API-je na razini programera. Oni mogu iskoristiti suptilne pogreške kako bi mapirali API, razumjeli njegovu strukturu i pronašli ranjivosti u samom kodu.


WAAP – Rješenje za zaštitu vaših API-ja

WAAP (Web Application and API Protection) je važan sigurnosni alat jer tradicionalni sigurnosni alati poput firewall-a i gateway-a ne mogu uvijek pružiti obranu koja vam je potrebna za sprječavanje API napada. WAAP osigurava da su API-ji zaštićeni i da ne dovode do sigurnosnih izlaganja. WAAP objedinjuje:


  • DDoS zaštitu,

  • Firewall web aplikacije sljedeće generacije (WAF),

  • Upravljanje bot prometom,

  • API zaštitu.


Saznajte više: Help Net Security

Comments


Latest news

bottom of page