top of page

Mala i srednja poduzeća oslanjaju se na outsourcing sigurnosnih usluga

Prema istraživanju Cyneta, mala i srednja poduzeća suočavaju se s istim prijetnjama kao i veće organizacije, ali im nedostaju financijski resursi, a interni ljudski resursi nisu dovoljno obučeni i nemaju odgovarajuće alate za konzistentno saniranje prijetnji.


Kao rezultat toga, sve više sigurnosnih timova povjerava zaštitu sigurnosti servisu upravljane detekcije i reakcije (eng. Managed Detection and Response).


Istraživanje je također otkrilo da korištenje alata za detekciju i reakciju na endpointovima (eng. Endpoint Detection and Response, EDR ili XDR) polako postaje uobičajeno.


Pročitajte više na Help Net Security.

Comentários


Latest news

bottom of page