top of page

Pravilno osiguranje API-ja postaje sve hitnije

Imperva je objavila novu studiju koja otkriva rastuće globalne troškove ranjivih ili nesigurnih API-ja. Velike tvrtke posebno su osjetljive na sigurnosne rizike povezane s izloženim ili nezaštićenim API-jima jer te organizacije ubrzavaju digitalnu transformaciju.

Danas se čak 1 od svakih 13 cyber incidenata može pripisati nesigurnosti API-ja. Kako se broj API-ja u proizvodnji višestruko povećava, očekuje se da će ova brojka rasti u narednim godinama.

Preporuke za poboljšanje sigurnosti API-ja:

  • Identificirajte i klasificirajte podatke koji prolaze kroz svaki API: Vidljivost je presudna za razumijevanje pune sheme svakog API-ja, kao i identificiranje i klasificiranje podataka koji prolaze kroz njega kako bi se mogli procijeniti rizici.

  • Automatizirano otkrivanje: API-ji se proizvode brzo i često mijenjaju, što ih čini slijepom točkom za mnoge organizacije. Automatizacijom organizacije mogu eliminirati lažne API-je ili API-je u sjeni. Nadalje, automatiziranjem API inventara, sigurnosni tim će imati uvid u to kada programeri mijenjaju API-je u proizvodnji.

  • Omogućite upravljanje API-jem: Za organizacije u visoko reguliranim industrijama, model upravljanja API-jem je ključan.

Saznajte više: Help Net Security

Comments


Latest news

bottom of page