top of page

Mobilne aplikacije sve su važnije, no jesmo li svjesni cyber rizika?

Važnost mobilnih aplikacija za poslovni uspjeh utrostručila se u posljednje dvije godine, a istraživanje Osterman Researcha otkriva da su razvoj i implementacija poslovnih aplikacija među najvećim prioritetima organizacija.

Nažalost, sama sigurnost aplikacija tokom razvoja i zaštita API-ja i korisničkih podataka nemaju sličan visoki prioritet niti budžet.


U prosjeku, mobilne aplikacije ovise o više od 30 API-ja trećih strana, a polovica anketiranih programera mobilnih aplikacija još uvijek pohranjuje API ključeve u kodu aplikacije, izlažući tajne (eng. secrets) aplikacije sve pametnijim zlonamjernim akterima.


Pročitajte više o rezultatima ovog istraživanja na Help Net Security

Comments


Latest news

bottom of page